Årsrapport 2008 _komprimeret form_

2564 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

8.

2. Grundejerforeningen Hejmdal Indholdsfortegnelse 2 Foreningsoplysninger 3 Årsregnskab Resultatopgørelse 4 Balance, aktiver 5 Balance, passiver 6 Specifikationer 7

3. Grundejerforeningen Hejmdal Foreningsoplysninger 3 Forening Grundejerforeningen Hejmdal Pæonvej 24 2300 København S Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: 1. januar 2008 - 31. december 200 8 Kundenummer: 14372851 Bestyrelse Hans Henrik Gabelgaard, formand Troels Koch Ejvind Hansen Arne Trads Frank Andersson Revision Dansk Revision København registreret revisionsaktieselskab Lersø Parkallé 42-44 2100 København Ø

5. Grundejerforeningen Hejmdal 31.12.2008 31.12.2007 kr. kr. Balance, aktiver 5 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3 50 8.850 Likvide beholdninger 4 430.569 246.575 Omsætningsaktiver i alt 430.619 255.425 Aktiver i alt 430.619 255.425

4. Grundejerforeningen Hejmdal 2008 2007 Resultatopgørelse kr. kr. 4 Kontingenter 202.400 202.400 Renteindtægter likvide beholdninger 3.824 890 Foreningsgebyrer 1.000 500 Indtægter i alt 207.224 203.790 Vedligehold 1 -21.255 -30.943 Administrationsomkostninger 2 -11.026 -8.122 Årets resultat 174.943 164.725 Forslag til resultatdisponering: Overført overskud eller underskud 174.943 164.725 Disponeret i alt 174.943 164.725

6. Grundejerforeningen Hejmdal 31.12.2008 31.12.2007 Balance, passiver kr. kr. 6 Overført overskud eller underskud 5 425.368 250.42 5 Egenkapital i alt 425.368 250.425 Leverandører af varer og tjenesteydelser 6 5.251 5.000 Gældsforpligtelser i alt 5.250 5.000 Passiver i alt 430.619 255.425

7. Grundejerforeningen Hejmdal 2008 2007 Specifikationer kr. kr. 7 1 Vedligehold Vedligeholdelse -21.255 -30.943 -21.255 -30.943 2 Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager -766 -586 Gebyrer -465 -465 Revisorhonorar -5.350 -5.000 Kontingenter uden moms -1.000 0 Mødeudgifter -3.445 -2.071 -11.026 -8.122 3 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 8.8 00 Øvrige tilgodehavender 50 50 50 8.850 4 Likvide beholdninger Danske Bank 3000 0009 5898 68 430.569 246.575 430.569 246.575 5 Overført overskud eller underskud Overført overskud eller tab, primo 250.425 85.700 Årets overførte overskud eller tab 174.943 164.72 5 425.368 250.425 6 Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar 5.250 5.000 5.250 5.000

1. Dansk Revision København Telefon: +45 70 260 630 Aalborg • Billund • Esbjerg • Frederikssund • Frederiksværk registreret revisionsaktieselskab Telefax: +45 70 260 680 H adsten • Hillerød • Hjørring • Holbæk • Kalundborg Lersø Parkallé 42-44 CVR nr.: 26 58 05 95 Kolding-Egtved • Korsør • København • Køge • Nykøbing Sjælland DK-2100 København Ø Bank: 5016 0002005503 Odder • Odense • Odsherred • Randers • Roskilde • Silkeborg kbh@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Skive • Slagelse • Sorø • Sønderborg • Viborg • Århus Grundejerforeningen Hejmdal Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerfo reningens ordinære generalforsamling den / 2009 Dirigent

Visninger

 • 2564 Totale visninger
 • 2200 Webside visninger
 • 364 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 72 www.gf-hejmdal.dk
 • 13 adm.gf-hejmdal.dk
 • 7 gf-hejmdal.dk