Årsrapport 2011

899 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this presentation pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

2. Budget 2012 G/F Hejmdal – Årsrapport 2011 Indtægter Kontingent 248.400,00 Gebyrer 1.000,00 Renteindtægter 2.000,00 Indtægter i alt 251.400,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej - Diverse 50.000,00 Vej – Funkiavej Øst 600.000,00 Honorarer & gaver 1.000,00 Regnskabsmæssig assistance 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 Tab på debitorer 0,00 Udgifter I alt 6 60.000,00 Resultat - 4 08.600,00 Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs - praksis for hensigtsmæssig , således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 4. marts 2011 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch F ormand Ejvind Hansen Arne Trads Kasserer Frank Andersson

1. Resultatopgørelse for 2011 Balance pr . 31 - 12 - 2011 Budget 2011 Regnskab 2011 Indtægter Kontingent 248.400,00 248.400,00 Gebyrer 1.000,00 1.875,00 Renteindtægter 2.000,00 601,80 Indtægter i alt 251.400,00 250.876,80 Udgifter Gebyrer 3.000,00 1644,98 Mødeudgifter 4.000,00 2660,65 Vej - Diverse 50.000,00 22.914,71 Vej – Funkiavej Øst 500.000,00 11.845,00 Honorarer & gaver 1.000,00 415,00 Regnskabsmæssig assistance 0,00 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 1265,00 Tab på debitorer 0,00 0,00 Udgifter I alt 560.000,00 40.745,34 Resultat - 308.600,00 210.131, 46 Konti ngent og gebyrer jf. §5 Kontingent 2700,00 Kontingent – Dobbelt parcel 5400,00 1. Rykker 75,00 2 - Rykker 150,00 Ejendomsmæglerpakke 500,00 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 6000,00 Bank 612.203,73 Aktiver I alt 618.203,73 Passiver Egenkapital primo 405.372,27 Årets resultat 210.131,46 Egenkapital Ultimo 615.503,73 Forudbetalt contingent 2700,00 Leverandørgæld 0,00 Passiver i alt 618.203,73 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. 4/03 - 2012 Peter Fenger, medlemsrevisor

Visninger

 • 899 Totale visninger
 • 744 Webside visninger
 • 155 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 7 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 adm.gf-hejmdal.dk