Årsrapport 2013

2339 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. Budget 2014 G/F Hejmdal – Årsrapport 201 3 Indtægter Kontingent 294.400,00 Gebyrer 1.000,00 Renteindtægter 2.000,00 Indtægter i alt 297.400,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej - Diverse 50.000,00 Vej – Funkiavej Øst 100.000,00 Honorarer & gaver 1.000,00 Regnskabsmæssig assistance 0 Kontorhold/Administration 2.000,00 Tab på debitorer 0 Udgifter I alt 160.000,00 Resultat 137 .400,00 Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 201 3 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs - praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 26 . februar 2 014 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch F ormand Tony Olsen Arne Trads Kasserer Frank Andersson

1. Resultatopgørelse for 2013 Balance pr. 31 - 12 - 2013 Budget 2013 Regnskab 2013 Indtægter Kontingent 294.400,00 294.400 ,00 Gebyrer 2.000,00 1.5 00 ,00 Renteindtægter Opløsning Bredbåndsfor. 1.000,00 1021,91 9.556,70 Indtægter i alt 297.400,00 306.478,61 Udgifter Gebyrer 3.000,00 2532,68 Mødeudgifter 4.000,00 2107,07 Vej - Diverse 50.000,00 30.403,94 Vej – Funkiavej Øst 600.000,00 626.666 , 98 Honorarer & gaver 1.000,00 288 ,00 Regnskabsmæssig assistance 0,00 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 915,00 Tab på debitorer 0,00 0,00 Udgifter I alt 660.000,00 662.913,67 Resultat - 362.600 ,00 - 356435,06 Kontingent og gebyrer jf. §5 Kontingent 32 00,00 Kontingent – Dobbelt parcel 6 400,00 1. Rykker 75,00 2 - Rykker 150,00 Ejendomsmæglerpakke 500,00 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 200 ,00 Bank 577.996,82 Aktiver I alt 578.196,82 Passiver Egenkapital primo 776.773,03 Årets resultat - 356 . 435,06 Egenkapital Ultimo 420.337,97 Forudbetalt k ontingent 0 Leverandørgæld 157 . 858,85 Passiver i alt 578.196,82 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. 2 /03 - 2014 Peter Fenger, medlemsrevisor

Visninger

 • 2339 Totale visninger
 • 2003 Webside visninger
 • 336 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 9 adm.gf-hejmdal.dk
 • 32 www.gf-hejmdal.dk
 • 11 gf-hejmdal.dk