Årsrapport 2014

2274 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. Budget 2015 G/F Hejmdal – Årsrapport 201 4 Indtægter Kontingent 312 . 8 00,00 Gebyrer 2 .000,00 Renteindtægter 1 .000,00 Indtægter i alt 315.8 00,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej – Diverse 50.000,00 Vej – Renovering 2015 6 00.000,00 Honorarer & gaver 2 .000,00 Regnskabsmæssig assistance 0 Kontorhold/Administration 2.000,00 Tab på debitorer 0 Udgifter I alt 6 61 .000,00 Resultat - 3 48.200 ,00 Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 201 4 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs - praksis for hensigtsmæ ssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 26 . februar 2014 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch F ormand Tony Olsen Peter Fenger Kasserer Frank Andersson

1. Resultatopgørelse for 2014 Balance pr. 31 - 12 - 2014 Budget 201 4 Regnskab 2014 Indtægter Kontingent 294.400,00 294.400 ,00 Gebyrer 1 .000,00 2.0 00 ,00 Renteindtægter 2 .000,00 150,78 Indtægter i alt 297.400,00 29 6. 550 , 7 8 Udgifter Gebyrer 3.000,00 1.451,56 Mødeudgifter 4.000,00 2 . 431,9 7 Vej - Diverse 50.000,00 39.838,50 Vej – Funkiavej Øst 1 00.000,00 106.148,63 Honorarer & gaver 1.000,00 0 ,00 Regnskabsmæssig assistance 0,00 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 757 ,00 Tab på debitorer 0,00 200 ,00 Udgifter I alt 1 60.000,00 1 50.8 27,66 Resultat - 137. 4 00 ,00 1 4 5. 723,1 2 Kontingent og gebyrer jf. §5 Kontingent 34 00,00 Kontingent – Dobbelt parcel 6 8 00,00 1. Rykker 75,00 2 - Rykker 150,00 Ejendomsmæglerpakke 500,00 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 6.4 00 ,00 Bank 581 . 072,42 Aktiver I alt 587 . 517,34 Passiver Egenkapital primo 420.337,97 Årets resultat 1 4 5. 723 , 12 Egenkapital Ultimo 5 66 . 061 , 09 Forudbetalt k ontingent 0 Leverandørgæld 21.256,25 Passiver i alt 587 . 317,34 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. 14/2 - 201 5 Flemming Kraik , medlemsrevisor

Visninger

 • 2274 Totale visninger
 • 1954 Webside visninger
 • 320 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 36 adm.gf-hejmdal.dk
 • 44 www.gf-hejmdal.dk
 • 11 gf-hejmdal.dk