Årsrapport2016

1224 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this presentation pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

2. Budget 201 7 G/F Hejmdal – Årsrapport 201 6 Indtægter Kontingent 625.600,00 Gebyrer 2.000,00 Renteindtægter 0,00 Indtægter i alt 627.600,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej - Diverse 50.000,00 Vej – Projekt 2017 200.000,00 Honorarer & gaver 2.000,00 Advokat/Rådgiver 50.000 ,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 Tab på debitorer 0,00 Udgifter I alt 311.000,00 Resultat 316.600,00 Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 201 4 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs - praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 8 . marts 2017 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch F ormand Tony Olsen Peter Fenger Kasserer Frank Andersson Jens Kjøller

1. Resultatopgørelse for 2016 Balance pr. 31 - 12 - 2016 Budget 201 6 Regnskab 201 6 Indtægter Kontingent 625.600,00 625.600,00 Gebyrer 2 .000,00 5 25 ,00 Renteindtægter 1 .000,00 0,00 Indtægter i alt 628600,00 626.125,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 2219,94 Mødeudgifter 4.000,00 1788,25 Vej - Diverse 50.000,00 34,989,70 Vej – Projekt 2017 0,00 0,00 Honorarer & gaver 1.000,00 0 ,00 Advokat/Rådgiver 60.00 0,00 8750 ,00 Kontorhold /Administration 2.000,00 580 ,00 Tab på debitorer 0,00 0 ,00 Udgifter I alt 1 20 .000,00 48327,89 Resultat 50 8 . 6 00 ,00 577797,11 Kontingent og gebyrer jf. §5 Kontingent 68 00,00 Kontingent – Dobbelt parcel 136 00,00 1. Rykker 75,00 2 - Rykker 150,00 Ejendomsmæglerpakke 500,00 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 27 . 880 ,00 Bank 718.507,28 Aktiver I alt 746.387,28 Passiver Egenkapital primo 156 . 973,02 Årets resultat 577 . 797,11 Egenkapital Ultimo 734 . 770,13 Forudbetalt k ontingent 9 Leverandørgæld 11 . 608,15 Passiver i alt 746.387,28 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. / - 201 7 Flemming Kraik , medlemsrevisor

Visninger

 • 1224 Totale visninger
 • 1026 Webside visninger
 • 198 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 4 www.gf-hejmdal.dk
 • 6 adm.gf-hejmdal.dk