Bilag 2 Påbud vejrenovering generalfors. 8.03.16

2925 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. løsning. Dette er den bi lligst tænkelige løsning på det varslede påbud, idet kantstene og fortove ikke berøres. Kommunen har samtidig forståelse for, at vejrenoveringen ikke skal udføres før eventuelle klimaveje er etableret. Det er derfor bestyrelsens vurdering, at den påbudte v ejrenovering først skal udføres i 2017, såfremt vi ikke skal have klimaveje og i 2017 eller 2018, såfremt vi vælger at etablere klimaveje . Kommunen vil dog gerne ”holde snor” i Hejmdal. Derfor kommer der et påbud senere på året om vejrenovering i 2016, men dette ændrer ikke den opnåede enighed med kommunen. Samtidig har Hejmdal givet kommunen tilsagn om en fortsat meget hurtigt løbende udbedr ing af huller og lign. på vores veje. En renovering af vejbelægningen skønnes at koste op mod én mio. kr. Uanset hvor når renoveringen gennemføres får dette konsekvenser for medlemskontingentet med det samme . Der henvises til budgettet . Beslutningsforslag: Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager redegørelsen om det varslede påbud til efterretning.

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 19 . februar 2016 Ordinær generalforsamling, den 8. marts 2016 BILAG 2. Københavns Kommunes forvarsel om påbud vedrørende samlet vedligeholdelse i 2016 af Funkiavej fra Oxford Allé til Irlandsvej, Pæonvej og Lotusvej fra Funkiavej til ”blind ende” samt Kaktusvej fra nr. 53/54 til ”blind ende”. Baggrund Københavns kommune har i november 2015 udsendt et skriftligt forvarsel om pålæg om vejrenovering til grundejerne langs ovennævnte veje. Dette er sket efter, at kommunen har besigtiget vejene i grundejerforeningens område. Kommunen oplyste, at den har til hensigt at udstede et påbud om en samlet vedligeholdelse af de pågældende veje i 2016, og at grundejerne langs de pågældende veje er forpligtet til at vedlig eholde vejene, gennemføre en vedligeholdelse samt at betale for den gennemførte vedligeholdelse. Kommunen henviser i denne forbindelse til Lov om private fællesveje (vedlagt kommunens skrivelse). Loven er meget klar og understøtter fuldt ud kommunens fremg angsmåde. Alle vejene i Hejmdals område er private fællesveje, hvilket bl.a. betyder, at den enkelte grundejer er forpligtet til at vedligeholde vejen ud for grundejerens ejendom samt betale for denne vedligeholdelse. I Grundejerforeningen Hejmdal er vedli geholdelsen af vejene et fælles anliggende for grundejerforeningens medlemmer. Dette er konsekvensen af et tinglyst medlemskab af foreningen for hver eneste grundejer. Således er de senere års renovering af Pæonvej, Lotusvej, Funkiavej Øst og senest Kentia vej betalt med foreningens penge, dvs. den fælles kasse. Vores metode har været: Vi sparer op via kontingentet, og når vi har pengene i kassen, så renoverer vi. Det betyder, at alle foreningens grundejere betaler til vejrenoveringen, uanset hvilken vej der er tale om, og uanset om der er tale om et påbud (Funkiavej Øst) eller renovering på foreningens eget initiativ. Og så renoverer vi først, når vi har pengene hertil. Vi skal ikke ud at låne, for det vil typisk kræve sikkerhed hos grundejerne. Bestyrelsen ønsker at fortsætte foreningens hidtidige praksis . Imidlertid har vi ikke penge til vejrenovering i 2016 og slet ikke i det omfang, kommunen nu forvarsler. En gennemførelse af kommunens påbud vil i nogle år indebære en særdeles markant stigning i det nuvær ende kontingent på 3.400 kr./år. Bestyrelsen vil derfor søge dialog med Københavns kommune om en anden ordning, også fordi kommunen netop nu anbefaler etablering af klimaveje i området. Status Bestyrelsen har den 1 8 . februar været til dialogmøde med Københ avns Kommune om det varslede påbud . På mødet oplyste kommunen, at den primære årsag til det varslede påbud er ønsket om sikkerhed for trafikanterne i området. Derfor ønsker kommunen alene en ny belægning af kørebanen, en såkaldt OB -

Visninger

 • 2925 Totale visninger
 • 2483 Webside visninger
 • 442 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 26 adm.gf-hejmdal.dk
 • 83 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 gf-hejmdal.dk