Bilag

1746 visninger
0 Synes om
0 0
Bilag til generalfosamling 2020

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 26. februar 2020 Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2020 Ad-3. Regnskab (vedlagt) Lidt bedre end forventet. Ad-5. Budget (vedlagt) samt fastlæggelse af gebyrer og kontingent Budget : Der er afsat 100.000 kr. til større vejprojekter, dvs. renovering af vores veje. Om de 100.000 kr. bliver aktiveret afhænger af tidspunktet for etablering af henholdsvis klimaveje og derefter renoveringen. Mødeudgifterne er hævet, da der forventes højere mødeaktivitet grundet klimaveje og evt. renovering. Gebyrer : Restancegebyrer (uændret)  14 dage efter forfald: 1. rykker, gebyr 75 kr.  14 dage efter 1. rykker: 2. rykker, gebyr 150 kr.  Hvis ingen betaling ved 2. rykker, så retslig inkasso Indskud ved ejerskifte (uændret)  500 kr. Afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere (uændret)  1000 kr. Kontingent : (uændret)  Årligt 6.800 kr. betalt i to rater à 3.400 kr. henholdsvis 1. juni og 1. november Ad 6. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, genopstiller Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Troels Koch, Funkiavej 47, Jens Kjøller, Lotusvej 44, Michael Appel, Funkiavej 43, Hanne Müller, Funkiavej 42 og Peter Fenger, Pæonvej 26, genopstiller alle. Tue Fensbæk Mollerup, Lotusvej 42, stiller op til bestyrelsen. Anni Lyngskær, Funkiavej 14,I er ikke på valg. Ad 8. Valg af revisor(er) og suppleant(er) Flemming Kraik genopstiller som revisor. Kristoffer Birch genopstiller som revisorsuppleant.

Visninger

 • 1746 Totale visninger
 • 1494 Webside visninger
 • 252 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 9 adm.gf-hejmdal.dk
 • 54 www.gf-hejmdal.dk
 • 10 gf-hejmdal.dk