Bilag

261 visninger
0 Likes
0 0
Bilag til generalfosamling 2020

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this document pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 26. februar 2020 Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2020 Ad-3. Regnskab (vedlagt) Lidt bedre end forventet. Ad-5. Budget (vedlagt) samt fastlæggelse af gebyrer og kontingent Budget : Der er afsat 100.000 kr. til større vejprojekter, dvs. renovering af vores veje. Om de 100.000 kr. bliver aktiveret afhænger af tidspunktet for etablering af henholdsvis klimaveje og derefter renoveringen. Mødeudgifterne er hævet, da der forventes højere mødeaktivitet grundet klimaveje og evt. renovering. Gebyrer : Restancegebyrer (uændret)  14 dage efter forfald: 1. rykker, gebyr 75 kr.  14 dage efter 1. rykker: 2. rykker, gebyr 150 kr.  Hvis ingen betaling ved 2. rykker, så retslig inkasso Indskud ved ejerskifte (uændret)  500 kr. Afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere (uændret)  1000 kr. Kontingent : (uændret)  Årligt 6.800 kr. betalt i to rater à 3.400 kr. henholdsvis 1. juni og 1. november Ad 6. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, genopstiller Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Troels Koch, Funkiavej 47, Jens Kjøller, Lotusvej 44, Michael Appel, Funkiavej 43, Hanne Müller, Funkiavej 42 og Peter Fenger, Pæonvej 26, genopstiller alle. Tue Fensbæk Mollerup, Lotusvej 42, stiller op til bestyrelsen. Anni Lyngskær, Funkiavej 14,I er ikke på valg. Ad 8. Valg af revisor(er) og suppleant(er) Flemming Kraik genopstiller som revisor. Kristoffer Birch genopstiller som revisorsuppleant.

Visninger

 • 261 Totale visninger
 • 199 Webside visninger
 • 62 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 2 adm.gf-hejmdal.dk
 • 2 www.gf-hejmdal.dk