Budgetforslag 2007

2381 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Budgetforslag 2007 3 budget scenarier: A: Uændret kontingent på kr. 1800 pr år B: Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse til kr. 2200 pr. år. C: Hvis ko ntingentet blev hævet til kr. 26 00 pr. år, hvad ville det betyde for vejrenoveringen. Scenario C er ikke til afstemning, da det ikke var stillet som forslag på den ordinære generalforsamling. I alle 3 budgetscenarier har vi indarbejdet likviditetsreserven på min. kr. 50.000 som generalforsamlingen gav udtryk for var nødve ndig. (En holdning bestyrelsen til fulde kan tilslutte sig). A B C Kontingent 162000 198000 234000 Gebyrer 1000 1000 1000 Renteindtægter 500 500 500 Indtægter i alt 163500 199500 235500 Gebyrer 1000 1000 1000 Mødeudgifter 1800 1800 1800 Vej 5 0000 50000 260000 Honorarer & gaver 1500 1500 1500 Regnskabsmæssigt assistance 2500 2500 2500 Kontorhold 100 100 100 Udgifter i alt 56900 56900 266900 Resultat 106600 142600 - 31400 Ved uændret konti ngent (Scenario A) vil 9. etape og sidste af vejrenoveringen være tilendebragt i 2024, ved kontingentforhøjelsens til kr. 2200 (B) vil renoveringen være afsluttet i 2020. Ved (C) i 2017. Alt baseret på 2007 priser. En løbende indeksregulering af kontingentet m.m. er nødvendigt , hvis planerne skal holdes .

Visninger

 • 2381 Totale visninger
 • 2049 Webside visninger
 • 332 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 7 adm.gf-hejmdal.dk
 • 42 www.gf-hejmdal.dk
 • 10 gf-hejmdal.dk