Dagsorden Generalforsamling 2019

1156 visninger
0 Likes
0 0
Indkaldelse til ordinær generalfosamling 2019 onsdag d. 20. marts kl 19:30

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this document pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 20 . februar 2019 Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Kære beboere i Hejmdal Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Som meddelt på den ordinære generalforsamling i 2018 ville bestyrelsen i det forgangne år gennemføre et ”service - check” af vores vedtægter. Dette er nu sket, og bestyrelsen fremlægger et forslag til generalforsamlingens godkendelse. Der er ikke tale om væsentlige ændringer men primært om en modernisering i relation til f.eks. anvendelse af netbank og digital kommunikation til foreningens medlemmer. Der henvises til det vedlagte forslag med Kommentarblad. Bestyrelsen planlægger også at ski fte bank for foreningen. Fra Danske Bank til AL - bank. Der vil blive givet en orientering herom. Ifølge Hofor holder man nogenlunde tidsplanen for etablering af klimaveje, så vi må forudse, at der som planlagt etableres klimaveje i vores område til næste år . Der vil blive givet en orientering. Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år, men bestyrelsen ser meget gerne nye ansigter i kredsen. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflægge l s e af regnskab un derskrevet af revisorerne (vedlægges) 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (ingen forslag fra medlemmer)  Forslag til nye vedtægter (vedlægges med Kommentarblad)  Forslag til stigning i gebyr ved afgivelse af informationer til ejendomsmæglere (vedlæg ges) 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent og gebyrer (vedlægges) 6. Valg af formand (ikke på valg) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (ingen nuværende på valg) 8. Valg af revisor og suppleant (suppleant på valg) 9. Eventuelt Efter generalfo rsamlingen orienterer Lars Damgaard Nielsen, Funkiavej 26, om tanker og ideer vedrørende etablering af en facebook - side for foreningens medlemmer. Bestyrelsen opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltag e i debatten og i de trufne beslutninger. Hans Henrik Gabelgaard Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 1156 Totale visninger
 • 1002 Webside visninger
 • 154 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 13 adm.gf-hejmdal.dk
 • 18 www.gf-hejmdal.dk