Ekstraord. generalf. maj 2015

2327 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen HEJMDAL 1 4 . marts 2015 Ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. maj kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej. Baggrunden herfor er, at bestyrelsen havde forelagt et forslag til revidering af Ordensreglementet på den ordinære generalforsamling den 3. marts i år. Beslutning om æ ndringer i Ordensreglementet kræver ifølge foreningens vedtægter § 9, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslut ningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den ordinære generalforsamling deltog godt 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer, hvorfor punktet ikke kunne behandles, jævnfør referatet fra den ordinære generalforsamling. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det pågældende forslag vedrørende Ordensreglementet kan behandles uanset antallet af stemmeberettigede deltagere. For en vedtagelse af revisionen kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme r for forslaget, jævnfør foreningens vedtægter § 9. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Revidering af O r densreglementet 3. Eventuelt Materialet vedrørende Ordensreglementet er identisk med det til den ordinære generalforsamlin g allerede udsendte materiale. Vel mødt på den ekstraordinære generalforsamling. Hans Henrik Gabelgaard, formand

Visninger

 • 2327 Totale visninger
 • 1978 Webside visninger
 • 349 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 9 adm.gf-hejmdal.dk
 • 38 www.gf-hejmdal.dk
 • 6 gf-hejmdal.dk