G/F Hejmdal Generalforsamling 2020 - 16. marts

1583 visninger
0 Synes om
0 0
Indbydelse og dagsorden

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 26. februar 2020 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Kære beboere i Hejmdal. Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling. Der er ikke sket de store ting i 2019. Ud over den løbende vejvedligeholdelse, har vi afventet HOFORs planer vedrørende klimaveje for vores område. Det ser nu ud til, at anlæg af klimaveje kan starte i dette efterår. Mange af vores medlemmer deltog i HOFORs informationsmøde den 3. februar. Bestyrelsen imødeser reaktioner på dette møde under generalforsamlingens punkt 9, Eventuelt. I forbindelse med planlægningen af klimaveje er det meget vigtigt, at grundejere, der påtænker anlæg af indkørsel eller flytning af en eksisterende indkørsel, meget snart meddeler dette til bestyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) (vedlagt) 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer (ingen) 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (vedlagt) 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) 8. Valg af revisor(er) og suppleant 9. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og i de trufne beslutninger. Hans Henrik Gabelgaard Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 1583 Totale visninger
 • 1385 Webside visninger
 • 198 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 5 adm.gf-hejmdal.dk
 • 28 www.gf-hejmdal.dk
 • 15 gf-hejmdal.dk