Gebyrer, kontingent 2019

714 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Venligst login to send this document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 21. februar 2019 Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne på den ordinær generalforsamling den 20. marts 2019 Ad-4. I forbindelse med køb/salg af ejendomme i Hejmdals område kontaktes bestyrelsen af ejendomsmæglere, der typisk ønsker ”alle vigtige papirer” tilsendt. Uanset om det ønskede specificeres af ejendomsmægleren eller ikke, og uanset om det ønskede allerede befinder sig på vores hjemmeside, er der ofte et ganske betydeligt arbejde forbundet med at fremskaffe og fremsende det ønskede materiale til ejendomsmægleren. Bestyrelsen ønsker derfor at hæve gebyret for afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere fra de nugældende 500 kr. til 1000 kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at gebyret for afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere hæves fra 500 kr. til 1000 kr. Ad-5. Bestyrelsen indstiller nedenstående gebyrer, indskud og kontingent til generalforsamlingens godkendelse: Restancegebyrer  14 dage efter forfald: 1. rykker, gebyr 75 kr.  14 dage efter 1. rykker: 2. rykker, gebyr 150 kr.  Hvis ingen betaling ved 2. rykker, så retslig inkasso (uændret) Indskud ved ejerskifte  500 kr. (uændret) Kontingent  Årligt 6.800 kr. betalt i to rater à 3.400 kr. henholdsvis 1. juni og 1.november (uændret)

Visninger

 • 714 Totale visninger
 • 558 Webside visninger
 • 156 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 10 adm.gf-hejmdal.dk
 • 12 www.gf-hejmdal.dk