Gebyrer, kontingent 2019

634 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this document pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 21. februar 2019 Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne på den ordinær generalforsamling den 20. marts 2019 Ad-4. I forbindelse med køb/salg af ejendomme i Hejmdals område kontaktes bestyrelsen af ejendomsmæglere, der typisk ønsker ”alle vigtige papirer” tilsendt. Uanset om det ønskede specificeres af ejendomsmægleren eller ikke, og uanset om det ønskede allerede befinder sig på vores hjemmeside, er der ofte et ganske betydeligt arbejde forbundet med at fremskaffe og fremsende det ønskede materiale til ejendomsmægleren. Bestyrelsen ønsker derfor at hæve gebyret for afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere fra de nugældende 500 kr. til 1000 kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at gebyret for afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere hæves fra 500 kr. til 1000 kr. Ad-5. Bestyrelsen indstiller nedenstående gebyrer, indskud og kontingent til generalforsamlingens godkendelse: Restancegebyrer  14 dage efter forfald: 1. rykker, gebyr 75 kr.  14 dage efter 1. rykker: 2. rykker, gebyr 150 kr.  Hvis ingen betaling ved 2. rykker, så retslig inkasso (uændret) Indskud ved ejerskifte  500 kr. (uændret) Kontingent  Årligt 6.800 kr. betalt i to rater à 3.400 kr. henholdsvis 1. juni og 1.november (uændret)

Visninger

 • 634 Totale visninger
 • 499 Webside visninger
 • 135 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 10 adm.gf-hejmdal.dk
 • 8 www.gf-hejmdal.dk