Generalforsamling2009Heimdal

2515 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Generalforsamling 2009 Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. marts kl. 19.30 i Menighedshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Trafikdæmpende foranstaltninger – Se bilag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 6. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard genopstiller 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af to revisorer og suppleant 9. Eventuelt På bestyrelsens vegne Hans Henrik Gabelgaard Formand Følg med på www.gf-hejmdal.dk

2. Grundejerforeningen Hejmdal Budget & forslag 2009 Kontingent 202400 Gebyrer 1000 Renteindtægter 2000 Indtægter i alt 203900 Gebyrer 1000 Mødeudgifter 4000 Vej - diverse 50000 Vej - Lotusvej - Overført fra 2008 330000 Honorarer & gaver 1500 Regnskabsmæssig assistance 6000 Kontorhold/Administration 1000 Udgifter i alt 393500 Resultat -189600 Bemærk at underskuddet dækkes af overskuddet for de senere år, da det primært skyldes at Lotusvej renoveringen, bevilget på sidste års generalforsamling, er blevet forsinket, og udgiften derfor afholdes i 2009 . Gebyrfastsættelse jf. §5: 1. rykker kr. 75 2. rykker kr. 150 Ejendomsmæglerpakke kr. 500 Forslag om trafikdæmpende foranstaltninger Stillet af bestyrelsen: Det er generalforsamlingen bekendt at en af bestyrelsens hovedopgaver er at forestå og regulere vedligeholdelsen at vores veje og herunder brugen af vejene. Brugen er fortrinsvis parkering og færdsel der desværre er steget en del gennem de seneste år. Med udsigten til den betragtelige udbygning af Sundbyvang vil trafikken på vores veje uundgåeligt stige endnu mere. Bestyrelsen vil derfor intensivere arbejdet med at begrænse trafikken gennem vores forening. I forbindelsen med udbygningen af Sundbyvang vil vi undersøge om det er muligt at få spærret de tre tilslutningsveje for 4-hjulet trafik. Skulle det ikke være muligt vil vi genansøge om trafikdæmpende foranstaltninger i vores forening, herunder 30 el. 40 km/t zone. Vi mener, at den mest effektive trafikdæmpning vil være cirkelbump i krydsene: Kaktusvej/Lotusvej/Pæonvej og Funkiavej. Af tidsmæssige årsager vil det nok ikke være muligt at få trafikdæmpning etableret i 2009, men bestyrelsen ønsker general- forsamlingens principbeslutning om dette i år. Følg med på www.gf-hejmdal.dk

4. Grundejerforeningen Hejmdal Årsregnskab 2008 Følg med på www.gf-hejmdal.dk                                                                                                                                                                                                                

3. Grundejerforeningen Hejmdal Årsregnskab 2008 Følg med på www.gf-hejmdal.dk                                                                                                                                                                                                                                                               

Visninger

 • 2515 Totale visninger
 • 2037 Webside visninger
 • 478 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 16 adm.gf-hejmdal.dk
 • 48 www.gf-hejmdal.dk
 • 6 gf-hejmdal.dk