GF Hejmdal generalforsamling 2021 - bemærkninger

1110 visninger
0 Synes om
0 0
Bemærkninger til dagsordens punkter

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 13. august 2021 Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne på den ordinære generalforsamling den 30. august 2021 Ad-3. Regnskab (jf. Nyhedsbrev dateret 20. april 2021) Regnskabet afspejler den lave aktivitet i 2020. Egenkapitalen har nu passeret 3 mio. kr., der som bekendt skal anvendes til den kommende renovering af vores veje. Ad-5. Budget 2021 (jf. Nyhedsbrev dateret 20. april 2021) samt fastlæggelse af gebyrer og kontingent (vedlagt) Budget : Der er afsat 100.000 kr. til større vejprojekter, dvs. renovering af vores veje. Om de 100.000 kr. bliver aktiveret afhænger af tidspunktet for en eventuel etablering af klimaveje og derefter renoveringen. Mødeudgifterne er hævet, da der forventes højere mødeaktivitet grundet klimaveje og evt. renovering. Gebyrer : Restancegebyrer (uændret)  14 dage efter forfald: 1. rykker, gebyr 75 kr.  14 dage efter 1. rykker: 2. rykker, gebyr 150 kr.  Hvis ingen betaling ved 2. rykker, så retslig inkasso Indskud ved ejerskifte (uændret)  500 kr. Afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere (uændret)  1000 kr. Kontingent : (uændret)  Årligt 6.800 kr. betalt i to rater à 3.400 kr. henholdsvis 1. juni og 1. november Ad 6. Valg af formand Formanden, Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, er ikke på valg. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Troels Koch, Funkiavej 47, Jens Kjøller, Lotusvej 44, Michael Appel, Funkiavej 43, Tue Fensbæk Mollerup, Lotusvej 42 og Peter Fenger, Pæonvej 26, er ikke på valg. Ad 8. Valg af revisor(er) og suppleant(er) Flemming Kraik, medlemsrevisor, er ikke på valg. Kristoffer Birch genopstiller som revisorsuppleant.

Visninger

 • 1110 Totale visninger
 • 981 Webside visninger
 • 129 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 2 adm.gf-hejmdal.dk
 • 49 www.gf-hejmdal.dk
 • 16 gf-hejmdal.dk