GF Hejmdal generalforsamling august 2021

1100 visninger
0 Synes om
0 0
Indkaldelse og dagsorden

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 13. august 2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 30. august 2021 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Kære beboere i Hejmdal Bestyrelsen indkalder hermed til foreningens årlige ordinære generalforsamling. Som oplyst i ”Nyhedsbrev fra bestyrelsen”, dateret 20. april 2021 kunne vi heller ikke i år afholde den ordinære generalforsamling i den vedtægtsbestemte periode marts-april. Årsagen hertil var de gældende corona-restriktioner. Bestyrelsen udsendte i samme nyhedsbrev det revisorgodkendte regnskab for 2020 med bestyrelsens forslag til budgettet for 2021, alt til orientering. 2020 var præget af de fortsatte overvejelser vedrørende en eventuel etablering af klimaveje i vores område. Den 31. august præsenterede HOFOR sit projektforslag. På baggrund af de af medlemmerne fremførte synspunkter på vores ordinære generalforsamling den 21. september 2020, afholdt bestyrelsen et møde med HOFOR den 30. oktober samme år med henblik på at undersøge mulighederne for justeringer af HOFORs projektforslag. Som anført i ”Nyhedsbrev fra bestyrelsen”, dateret 17. december, var der ikke nogen reel mulighed herfor. Bestyrelsen mener derfor, at tidspunktet er kommet til at Hejmdals medlemmer træffer beslutning, om der skal etableres klimaveje i foreningens område, jævnfør dagsordenens pkt. 4: Dagsorden ifølge vedtægternes §6 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor(erne) (Nyhedsbrev 20. april 2021) 4. Indkomne forslag, fra bestyrelsen: Beslutning om klimaveje (vedlagt) 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (Budget i nævnte Nyhedsbrev ellers vedlagt) 6. Valg af formand (formanden er ikke på valg) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) (ingen er på valg) 8. Valg af revisor(er) og suppleant (alene suppleanten er på valg) 9. Eventuelt Bestyrelsens opfordrer alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed få indflydelse på de trufne beslutninger. Hans Henrik Gabelgaard Formand, grundejerforeningen Hejmdal

Visninger

 • 1100 Totale visninger
 • 972 Webside visninger
 • 128 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 4

 • 3 adm.gf-hejmdal.dk
 • 45 www.gf-hejmdal.dk
 • 1 www.google.com
 • 13 gf-hejmdal.dk