Hejmdal_årsregnskab2010_budget2011

1005 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this presentation pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs- praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 1. marts 2011 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch formand Ejvind Hansen Arne Trads Kasserer Frank Andersson Indtægter Kontingent 248.400,00 Gebyrer 1.000,00 Renteindtægter 2.000,00 Indtægter i alt 251.400,00 Udgifter Gebyrer 3.000,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej - diverse 50.000,00 Vej - Funkiavej øst 500.000,00 Honorarer & gaver 1.000,00 Regnskabsmæssigt assistance 0,00 Kontorhold/Administration 2.000,00 Tab på debitorer - Udgifter i alt 560.000,00 Resultat -308.600,00 KONTINGENT OG GEBYRERE JF. §5 Kontingent kr. 2700 1. rykker kr. 75 2. rykker kr. 150 Ejendomsmæglerpakke kr. 500 Grundejerforeningen Hejmdal ÅRSRAPPORT 2010 BUDGET 2011

2. Budget 2010 Regnskab 2010 Indtægter Kontingent 202.400,00 202.400,00 Gebyrer 1.000,00 950,00 Renteindtægter 2.000,00 363,47 Indtægter i alt kr. 205.400,00 kr. 203.713,47 Udgifter Gebyrer 2.700,00 3.131,08 Honorarer & gaver 1.500,00 110,00 Kontorhold 1.000,00 1.643,35 Mødeudgifter 4.000,00 1.898,57 Regnskabsmæssigt assistance 1.000,00 0,00 Tab på debitorer 0,00 Vej - diverse 50.000,00 20.450,00 Vej - Renoveringsprojekter 15.000,00 8.437,50 Udgifter i alt 75.200,00 35.670,50 Resultat 130.200,00 168.042,97 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 0,00 Bank 408.830,62 Aktiver i alt 408.830,62 Passiver Egenkapital primo 237.329,30 Årets resultat 168.042,97 Egenkapital ultimo 405.372,27 Forudbetalt Kontingent 2.200,00 Leverandørgæld 1.258,35 Passiver i alt 408.830,62 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen - holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. 31/01-2011 Peter Fenger, medlemsrevisor RESULTATOPGØRELSE FOR 2010 BALANCE PR 31-12-2010

Visninger

 • 1005 Totale visninger
 • 840 Webside visninger
 • 165 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 7 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 adm.gf-hejmdal.dk