Hejmdal, generalf. bemærkninger 2023

266 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 15. februar 2023 Bemærkninger til visse af dagsordenspunkterne på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2023 Ad-3. Regnskab Regnskabet afspejler den lave aktivitet i 2022. Egenkapitalen ultimo 2022 har nu passeret 4 mio. kr., der som bekendt skal anvendes til den kommende renovering af vores veje. Ad-5. Budget 2023 (vedlagt) samt fastlæggelse af gebyrer og kontingent Budget : Der er afsat 2 mio. kr. til større vejprojekter, dvs. renovering af vores veje. Om de 2. mio. kr. bliver aktiveret i år, afhænger af tidspunktet for igangsætningen af renoveringen. For de kommende år forventes ligeledes store træk på formuen. Gebyrer : Restancegebyrer (uændret)  14 dage efter forfald: 1. rykker, gebyr 75 kr.  14 dage efter 1. rykker: 2. rykker, gebyr 150 kr.  Hvis ingen betaling ved 2. rykker, så retslig inkasso Indskud ved ejerskifte (uændret)  500 kr. Afgivelse af oplysninger til ejendomsmæglere (uændret)  1000 kr. Kontingent : (uændret)  Årligt 6.800 kr. betalt i to rater à 3.400 kr. henholdsvis 1. juni og 1. november Ad 6. Valg af formand Formanden, Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, blev sidste år genvalgt for en periode på to år. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Jens Kjøller, Lotusvej 44, Michael Appel, Funkiavej 43, Tue Fensbæk Mollerup, Lotusvej 42 og Peter Fenger, Pæonvej 26, blev alle sidste år genvalgt for en periode på to år. Ad 8. Valg af revisor(er) og suppleant(er) Flemming Kraik, medlemsrevisor, blev sidste år genvalgt for en periode på to år. Kristoffer Birch genopstiller som revisorsuppleant.

Visninger

 • 266 Totale visninger
 • 237 Webside visninger
 • 29 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 2

 • 10 www.gf-hejmdal.dk
 • 3 gf-hejmdal.dk