Hemjdal_årsregnskab

1350 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this presentation pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Grundejerforeningen Hejmdal. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere krav i vedtægter eller aftaler. Vi anser den valgte regnskabs- praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København S, den 1. marts 2009 Bestyrelse: Hans Henrik Gabelgaard Troels Koch formand Ejvind Hansen Arne Trads Kasserer Frank Andersson Indtægter Kontingent 202.400,00 Gebyrer 1.000,00 Renteindtægter 2.000,00 Indtægter i alt 205.400,00 Udgifter Gebyrer 2.700,00 Mødeudgifter 4.000,00 Vej - diverse 50.000,00 Vej - Lotusvej 15.000,00 Honorarer & gaver 1.500,00 Regnskabsmæssigt assistance 1.000,00 Kontorhold/Administration 1.000,00 Tab på debitorer - Udgifter i alt 75.200,00 Resultat 130.200,00 KONTINGENT OG GEBYRERE JF. §5 Disse forbliver uændret: Kontingent kr. 2200 1. rykker kr. 75 2. rykker kr. 150 Ejendomsmæglerpakke kr. 500 Grundejerforeningen Hejmdal ÅRSRAPPORT 2009 BUDGET 2010

2. Budget 2009 Regnskab 2009 Indtægter Kontingent 202.400,00 202.625,00 Gebyrer 1.000,00 500,00 Renteindtægter 2.000,00 2.389,61 Indtægter i alt 203.900,00 205.514,61 Udgifter Gebyrer 1.000,00 930,50 Mødeudgifter 4.000,00 2.539,25 Vej - diverse 50.000,00 37.385,97 Vej - Lotusvej 330.000,00 351.275,75 Honorarer & gaver 1.500,00 319,00 Regnskabsmæssigt assistance 6.000,00 250,00 Kontorhold/Administration 1.000,00 803,35 Tab på debitorer 50,00 Udgifter i alt 393.500,00 393.553,82 Resultat -189.600,00 -188.039,21 Aktiver Kasse 0,00 Tilgodehavende 0,00 Bank 257.329,30 Aktiver i alt 257.329,30 Passiver Egenkapital primo 425.368,51 Årets resultat -188.039,21 Egenkapital ultimo 237.329,30 Leverandørgæld 20.000,00 Passiver i alt 257.329,30 Ovenstående regnskab og balance er revideret af undertegnede sammen - holdt med bilag og kontoudskrifter fra banker, og fundet i orden. 1/2-2010 Peter Fenger, medlemsrevisor RESULTATOPGØRELSE FOR 2009 BALANCE PR 31-12-2009

Visninger

 • 1350 Totale visninger
 • 1095 Webside visninger
 • 255 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 15 www.gf-hejmdal.dk
 • 39 adm.gf-hejmdal.dk