HOFORs orientering til beboerne i Odin og Hejmdal

238 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Venligst login to send this document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. København den 4. juni 2020 Orientering om klimatilpasningsprojektet ” G rønne Veje ” K ær e beboere i grundejerforeningerne Odin og Hejmdal. Som fortalt på informationsmødet den 3. februar , så har HOFOR påbegyndt de indledende undersøgelser i forbindelse med etablering af klimatilpasningsprojektet ”G rønne V eje ” i jeres foreninger. Vi er færdige med at udføre geotekniske og miljømæssige analyser, og de viser , at regnvandet kan nedsives sikkert og kontrolleret på vejene. På grund af situationen med C orona er projektet desværre blevet en smule forsinket. Efter sommerferien forventer vi, at have et projektforslag klar for begge foreninger, hvoref ter det vil blive præsenteret fo r grundejerforeningerne på et stormø de, når forsamlingsforb ud d et er ophævet . Den kommende proces  Stormøde hvor projektforslaget præsenteres  Åbent skur vogns arrangement og optegning af vejbedene  Grundejerforeningernes godkendelse af projektet Efter stormødet afholder vi et åbent skurvogns arrangement, hvor man kan få mere information om projektet. Vi optegner alle de kommende vejbede på vejene, så man kan se hvor placeringen vil være i virkeligheden. Der opstilles også et eksempel på et vejbed med dets opbygning af planter osv. Hvis du vil have genopfrisket informationer om projektet, så kan du læse mere om ”G rønne veje ” i vedhæftede dokumenter: ” Spørgsmål og svar ” og ” Folder om grønne veje ”. Med venlig hilsen Malene Almind Projektleder Vand & Spildevand Projekt - og Byggeledelse

Visninger

 • 238 Totale visninger
 • 171 Webside visninger
 • 67 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 2 adm.gf-hejmdal.dk
 • 9 www.gf-hejmdal.dk