indbydelse generalforsamling 2012-03-12

2465 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. G/F Hejmdal – Indbydelse til Generalforsamling Kære beboere i Hejmdal Vi indkalder hermed til ordinær Generalforsamling tirsdag den 12. marts kl. 19:3 0 i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S. Generalforsamlingen vil i år fokusere på følgende: 1. Færdiggørelsen af Københavns kommunes pålagte renovering af Funkiavej/Hyacintvej 2. Den langsigtede vejvedligeholdelse i foreningen 3. Partshøring vedr. projekt sikre skoleveje, Amagerpakken 4. Kontingentforhøjelse : Bestyrelsen vil fremlægge forslag til en kontingentforhøje lse på 500, - . På mødet vil denne forhøjelse blive motiveret, men forslaget er primært grundet de øgede udgifter som vi har fået set i lyset af de hårde vintre, forventede fremtidige renoveringspålæg fra kommunen , og gennemførelsen af vejrenoveringen i hele foreningen indenfor en overskuelig tid. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 5. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard, Pæo nvej 24, genopstiller 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende er på valg og genopstiller: Tony Olsen (suppleant) Leif Henriksen (suppleant) Ejvind Hansen ønsker at udtræde. Efter mere end 10 år. Der skal derfor vælges en ny kasserer. 8. Valg af to revisorer og suppleant Revisor: Peter F enger, Pæonvej 26, genopstiller 9. Eventuelt I øvrigt vil vi henlede opmærksomheden på den igangværende høringsfase vedr. bump i forbindelse med projekt Sikre Skoleveje. Fra bestyrelsen vil vi opfordre alle berørte lodsejere til at give deres mening tilkende overfor kommunen. Bemærk høringsfristen er d. 1. marts 2013. På bestyrelsens vegne H ans Henrik Gabelgaard Formand

Visninger

 • 2465 Totale visninger
 • 2090 Webside visninger
 • 375 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 11 adm.gf-hejmdal.dk
 • 99 www.gf-hejmdal.dk
 • 7 gf-hejmdal.dk