indbydelse generalforsamling 2012

2344 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. G/F Hejmdal – Indbydelse til Generalforsamling Kære beboere i Hejmdal Vi indkalder hermed til ordinær Generalforsamling tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 5. Valg af formand - bortfalder Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, blev genvalgt sidste år 6. Valg af bestyrelsesmed lemmer og suppleanter Følgende er på valg og genopstiller: Troels Ko ch Ejvind Hansen Arne Trads Frank Andersson 8. Valg af to revisorer og suppleant Revisor: Peter F enger, Pæonvej 26, belv genvalgt sidste år for 2 år 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder vi på en temaaften om solenergi i samarbejde med firmaet Energi og Sol A/S – Se vedlagte indbydelse På bestyrelsens vegne Hans Henrik Gabelgaard Formand

Visninger

 • 2344 Totale visninger
 • 2029 Webside visninger
 • 315 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 44 www.gf-hejmdal.dk
 • 10 adm.gf-hejmdal.dk
 • 5 gf-hejmdal.dk