indbydelse generalforsamling 2012

1014 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Venligst login to send this document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. G/F Hejmdal – Indbydelse til Generalforsamling Kære beboere i Hejmdal Vi indkalder hermed til ordinær Generalforsamling tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 5. Valg af formand - bortfalder Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, blev genvalgt sidste år 6. Valg af bestyrelsesmed lemmer og suppleanter Følgende er på valg og genopstiller: Troels Ko ch Ejvind Hansen Arne Trads Frank Andersson 8. Valg af to revisorer og suppleant Revisor: Peter F enger, Pæonvej 26, belv genvalgt sidste år for 2 år 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen byder vi på en temaaften om solenergi i samarbejde med firmaet Energi og Sol A/S – Se vedlagte indbydelse På bestyrelsens vegne Hans Henrik Gabelgaard Formand

Visninger

 • 1014 Totale visninger
 • 830 Webside visninger
 • 184 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 11 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 adm.gf-hejmdal.dk