indbydelse2010Generalforsamling

2480 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Følg med på www.gf-hejmdal.dk Grundejerforeningen Hejmdal Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 6. Valg af formand (Udgår, valgt for 2 år i 2009) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er Troels Koch, Ejvind Hansen, Arne Trads, Frank Andersson og Claus Retpen (suppleant), der alle genopstiller. 8. Valg af to revisorer og suppleant 9. Eventuelt Efter den formelle del vil vi have et indslag fra YouSee hvor de fremlægger hvordan den praktiske etablering af kabelnettet i vores forening kommer til at foregå her i løbet af foråret. På bestyrelsens vegne Hans Henrik Gabelgaard, Formand INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Visninger

 • 2480 Totale visninger
 • 2150 Webside visninger
 • 330 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 6 gf-hejmdal.dk
 • 8 adm.gf-hejmdal.dk
 • 48 www.gf-hejmdal.dk