indbydelse2010Generalforsamling

1086 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this document pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Følg med på www.gf-hejmdal.dk Grundejerforeningen Hejmdal Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 6. Valg af formand (Udgår, valgt for 2 år i 2009) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er Troels Koch, Ejvind Hansen, Arne Trads, Frank Andersson og Claus Retpen (suppleant), der alle genopstiller. 8. Valg af to revisorer og suppleant 9. Eventuelt Efter den formelle del vil vi have et indslag fra YouSee hvor de fremlægger hvordan den praktiske etablering af kabelnettet i vores forening kommer til at foregå her i løbet af foråret. På bestyrelsens vegne Hans Henrik Gabelgaard, Formand INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Visninger

 • 1086 Totale visninger
 • 910 Webside visninger
 • 176 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 1 gf-hejmdal.dk
 • 7 adm.gf-hejmdal.dk
 • 4 www.gf-hejmdal.dk