indbydelse2011General

2848 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Følg med på www.gf-hejmdal.dk Grundejerforeningen Hejmdal Kære beboere i Hejmdal Vi indkalder hermed til ordinær Generalforsamling tirsdag den 1. marts kl. 19:30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S. Generalforsamlingen vil i år fokusere på følgende: 1. Københavns kommunes pålagte renovering af Funkiavej/Hyacintvej 2. Den langsigtede vejvedligeholdelse i foreningen 3. Lokalplanforslaget for Sundbyvang og lukningen af de tre stikveje 4. Kontingentforhøjelse Forslag Bestyrelsen vil fremlægge forslag til en kontingentforhøjelse på 500,-. På mødet vil denne forhøjelse blive motiveret, men forslaget er primært grundet de øgede udgifter som vi har fået set i lyset af de hårde vintre, kommunens renoveringspålæg, lukningen af de tre stikveje for fire-hjulet trafik og gennemførelsen af vejrenoveringen i hele foreningen indenfor en over - skuelig tid. Snerydning og parkering Vi er nu ved slutningen af den anden hårde vinter, hvor vi igen har haft et usædvanligt stort snefald. Bestyrelsen må desværre konstatere at en del grundejere ikke har ryddet sne som de har pligt til. Det har resulteret i vanskelligt fremkommelige og glatte fortov, og kombinationen af den megen sne på vejene og den omfattende parkering, der har vanskelliggjort rydning, har betydet at trafikken har været meget besværlig og i nogle tilfælde direkte farlig. Desværre har vi også noteret os at parkering er blevet udført ulovligt, hvor især manglende overholdelse af 10-meters reglen og trailerparkering er blevet praktiseret. Vi må indskærpe overfor grund- ejerne at de gældende regler vedrørende snerydning og parkering skal overholdes i henhold til vedtægterne, ordensreglementet og Københavns kommunes regler for private fællesveje. Bestyrelsen vil gerne på generalforsamlingen drøfte hvorledes vi bedre kan få reglerne efterlevet således at sikkerheden, færdslen og hensynet til de øvrige grundejere forbedres i foreningen. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer 6. Valg af formand Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, genopstiller 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Alle er genvalgt i 2010, og således ikke på valg. Claus Retpen ønsker dog at udtræde, da han fraflytter foreningen. 8. Valg af to revisorer og suppleant Revisor: Peter Fenger, Pæonvej 26, genopstiller 9. Eventuelt INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Visninger

 • 2848 Totale visninger
 • 2441 Webside visninger
 • 407 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 14 adm.gf-hejmdal.dk
 • 43 www.gf-hejmdal.dk
 • 13 gf-hejmdal.dk