Møde 1, Klimatilpasning i GF Odin og Hejmdal

3408 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

11.

13.

10. Forhåndsaftale Afventer nærmere dialog med HOFOR Accepteret senere risikoafdækning hos MT Højgaard og Team Generalforsamling Hvad gør vi frem til jeres generalforsamling den 8. marts 2016? Tidsplan, hvornår kan vi levere opdateret løsningsforslag? 10

1. K limatilpasning på veje i GF Odin og GF Hejmdal Privat k limatilpasning 21. januar 2016

9. 9 Ingen omkostninger i grøn fase ( no cure – no pay )

7. HOFOR Alternativ samarbejdsform – HOFOR større rolle i projektet Risiko for MT Højgaard og team: udbud af opgaver Gevinst for grundejerforeninger: mindre risiko i forbindelse med anlæg Risiko for grundejerforeninger: mindre indflydelse på løsningernes form og placering samt tidsplan 7

2. 2 Agenda Velkomst og bordet rundt Projektets baggrund og status inkl. finansiering Præsentation af analyse af området og skitseforslag Åben dialog omkring og input til skitseforslag Juridisk bistand Afslutning og næste skridt

5. Finansiering 5 Vi kan tilbyde administrativ assistance HOFOR betaler for drift af hydrauliske løsninger Eventuelle ekstra omkostninger fordeles efter samme princip som det oprindelige projekt Vi er i positiv dialog med: LEF – Langfristet Erhvervs Finansiering Nykredit AL - bank ‘HOFOR‘

12. 12 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK WWW.WINLAW.DK Kan grundejerforeninger /vejlaug etablere fælleslån / åbning af byggelån til større klimatilpasningsprojekter? Hvad siger vores vedtægter om optagelse af fælleslån? Skal den enkelte grundejer stille sikkerhed ? Er der særlige fordele ved at etablere fælleslån? Hvad skal vi i øvrigt være opmærksomme på i en grundejerforening/ vejlaug? Klimatilpasning i et foreningsretligt perspektiv

8. 8 Klimatilpasning for jer og fællesskabet Et enestående tilbud om omkostningsfri klimatilpasning af jeres veje I mindsker risikoen for oversvømmelse I har indflydelse på valg af klimatilpasningsløsning Mulighed for at gøre noget ekstra for vejen Jeres ejendomsværdi kan stige , når I klimasikrer I slipper for gentagne renoveringer som følge af oversvømmelser og vandskader. I hjælper både jer selv, jeres naboer og fremtidige tilflyttere.

6. AL - Bank For den enkelte forening skal der indsendes følgende: V edtægter S eneste årsrapport og budget R eferat af generalforsamlingen U dskrift fra nuværende bank O plysning om beløb der skal finansieres T ilskudsprocenten fra HOFOR f.eks. for 2015 100% Kontaktoplysninger til person i foreningen 6

3. S kybrud 2. juli 2011 medførte omkostninger på 6 mia. for samfundet. Planer om klimatilpasning var i gang. Plan om at investere 11 mia. i klimatilpasning i København over 20 år. Jeres veje er en del af denne plan. Investeringerne betyder ikke at der ikke sker skader ved et skybrud som det i 2011 men det er et udtryk for et økonomisk - teknisk - politisk optimum .

4. 4 Vejnavn Type Forsinkelses volumen Pæonvej Grøn vej 60 m3 Kaktusvej Grøn vej 60 m3 Lotusvej Grøn vej 70 m3 Oxford Allé Grøn vej 60 m3 Alperosevej Grøn vej 30 m3 Kentiavej Grøn vej 30 m3 Funkiavej Grøn vej 100 m3 Gyldenlakvej (KK) Skybrudsvej 55 m3 Anlægsudgifter, inkl. Rådgivning og projektering Årlig drift Låneomkostning , Nutidsværdi Total, anlæg og lån Total kr. 10.737.620 kr. 57.228 kr. 707.967 kr. 11.445.587 Alle veje kan håndtere en 5 års regn

Visninger

 • 3408 Totale visninger
 • 2870 Webside visninger
 • 538 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 126 www.gf-hejmdal.dk
 • 12 adm.gf-hejmdal.dk
 • 18 gf-hejmdal.dk