Ordinær generalf. 23.03.2017, indstillinger

2877 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. Der er ingen tvivl om at den største kilde til luftforurening i Hejmdal er røgen fra brændeovne. Beboerne i Hejmdal er desuden særligt eksponeret for luftforurening, dels på grund af at vi bor i et villakvarter i en storby med deraf følgende mange brændeovne, og dels at vi i perioder også er udsat for luftforurening fra lufthavnen. Vi vil naturligvis alle gerne bo et sted med lidt eller ingen forurening. Som grundejere er det selvfølgeligt noget , vi alle skal bidrage til. De sundhedsskadelige partikler fra brændeovne spredes hurtigt til mange nabogrunde , og da brug af brændeovne i vores forening kun er for ”hyggens skyld”, og ikke en nødvendighed, vil vi opfordre brugerne a f ovnene til at vise særlige hensyn. For eksempel så bør brugen i dagstimerne hvor børn og voksne er ude i haverne begrænses. Der er desuden mange andre måder , hvorpå luftforureningen fra en brændeovn kan begrænses. Nye Svanemærkede ovne forurener væsentli gt mindre end gamle ovne, rigtigt anvendelse, opbevaring af brænde og optænding kan også bidrage til at nedsætte forureningen. Det er vigtigt for bestyrelsen , at vi bor i en forening , hvor grundejernes trivsel er høj, og herunder har også de sundhedsskadel ige effekter vi påfører hinanden prioritet. For at for nedbragt luftforureningen i Hejmdal afholdes der i løbet af foråret et såkaldt ”home - party” for ejere af brændeovne, hvor en sko r stensfejer – på en konkret baggrund - vil informere om , hvorledes brugen af brændeovne kan optimes, hvorved de sundhedsskadelige partikler fra afbrændingen reduceres. Der vil senere komme nærmere information om dette arrangement.

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 8 . marts 2017 Ordinær generalforsamling den 23. marts 2017 Dagsordens punkt 4: Stillingtagen til etablering af klimaveje Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at beslutte etablering af klimaveje i vores område i henhold til det af Orbicon fremlagte dispositionsforslag . Baggrunden herfor er følgende:  Etablering af klimaveje vil ikke fjerne men nedsætte risikoen for oversvømmelser af vores kældre  Med det fremlagte koncept er HOFOR projektejer og bygherre . HOFOR b etaler anlæg og drift af klimavejene, og der er ingen økonomiske spørgsmål for Hejmdal desangående. Kun hvis vi ønsker ekstra ”udsmykning” af regnvandsbedene, f.eks. med træer, skal vi selv betale anlæg og drift herfor  Hvis vi ikke etablerer klimaveje unde r de nu gældende betingelser, så ved vi ikke, hvordan kommunen vil reagere på sigt, herunder spørgsmålet om grundejernes eventuelle betaling for en senere etablering  To rådgivere, først MTHøjgaard og nu Orbicon, har undersøgt de tekniske muligheder og er ko mmet til stort set samme resultat . Det kan næppe gøres bedre inden for de givne rammer Dagsordenspunkt 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer På foreningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2016 blev det besluttet at hæv e det årlige kontingent med 3.400 kr., således at kontingentet det seneste år har været på i alt 6.800 kr. Beløbet er blevet opkrævet med 3.400 kr. den 1. maj og 3.400 kr. den 1. november. Fordoblingen af kontingentet har sin baggrund i kommunens var slede påbud om renovering af visse af foreningens veje. Varslet gælder fortsat, men selve påbuddet er udsat grundet overvejelserne om etablering af klimaveje. Uanset udsættelsen har vi stadig behov for ”at spare op”, så vi kan betale den kommende renovering uden at skulle låne penge med deraf følgende hæftelse for Hejmdals medlemmer. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse, at det nuværende kontingent på 6.800 kr. fastholdes for det næste år med opkrævning af 3.400 kr. den 1. maj og 3.4 00 kr. den 1. november. Uden for dagsordenen: Luftforurening fra brændeovne I løbet af vinteren har forureningen fra brændeovne været et varmt emne i de landsdækkende medier. Den direkte årsag var, at det Miljøøkonomiske råd beregnede , at de sundhedsskadende omkostninger løber op i over 4 mia . kroner om året i Danmark.

Visninger

 • 2877 Totale visninger
 • 2441 Webside visninger
 • 436 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 73 www.gf-hejmdal.dk
 • 9 adm.gf-hejmdal.dk
 • 12 gf-hejmdal.dk