Præsentation til møde med Odin og Hejmdal 31.08.2020

2117 visninger
0 Synes om
0 0
Præsentation fra Infomødet 31. august 2020

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

8. Etablerede vejbede 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 8

12. Tak for i aften 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 12

9. P-pladser 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 9 På nuværende tidspunkt er der 178 lovlige P-pladser i foreningen. Når forslaget er gennemført vil der være 72 P-pladser.

1. . . Grønne vejbede hos Odin og Hejmdal – præsentation af projektforslag 01-09-2020 DITTE POULSEN VEJLANDSHUSET

5. En hurtig indsigt i kompleksiteten og forudsætninger 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 5  Hydrauliske forhold, herunder nyt vejprojekt  Ledninger under jorden  Indkørsler mv.  Trafikale regler

11. De næste skridt frem 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 11  Bestyrelserne lægger projektforslaget på hjemmesiden, så alle har en mulighed for, at nærstudere det  HOFOR går i dialog med bestyrelserne omkring tilpasning af vejprojekt og projektforslag  Tidsplanen revideres – det vil ikke være muligt, at stemme om forslaget på generalforsamlingen den 21. september, da bedenes endelige placering stadig ikke ligger fast

6. Principperne i vores projektforslag 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 6  Vi har generelt søgt at placere vejbede, så der opnås den størst mulige hastighedsdæmpende effekt, under hensynstagen til de hydrauliske forhold  Vi har i videst muligt omfang placeret bump ud for vejbede, så bump og bede fremstår i en sammenhæng

2. Aftenens program  Velkommen  Præsentation og gennemgang af forudsætninger og rammerne for projektet  De næste skridt - Vi skal sikre os, at projektet og den kommende vejrenovering hænger sammen - Revidering af tidsplanen  Projektforslaget - dialog og drøftelser  Tak for i aften 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 2

10. Præsentation af projektforslaget 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 10  Gennemgang af forslaget (husk, den præcise placering af bedene kan ændres når vejprojektet skal tilpasses)  Dialog og drøftelse  Efterfølgende udsending af tegningerne som PDF

4. Fordele og ulemper for den enkelte grundejerforening 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 4 Fordele Ulemper HOFOR overtager størstedelen af den eksisterende afvanding – meget mindre drift for foreningen Nedlæggelse af P-pladser Bedene kan virke hastighedsnedsættende – større trafiksikkerhed Bedene fylder på vejen – den enkelte beboer skal ændre på sine vaner Bedene skaber ekstra kapacitet i det eksisterende kloaksystem, så risikoen for oversvømmelser mindskes Mere begrønning af vejen Man bidrager til klimatilpasningen af København

3. Hvorfor klimatilpasning?  Københavns Kommune vedtog i 2015 skybrudsplanen som er udarbejdet af HOFOR og Københavns Kommune. Planen består af en række projekter der i fremtiden skal klimatilpasse og skybrudssikre København, så vi i fremtiden undgår oversvømmelser, samt overbelastede kloakker og rensningsanlæg når det regner meget.  Grønne vejbede er en del af disse løsninger. De nedsiver eller til bageholder regnvand lokalt og mindsker derved belastningen på kloaksystemet. Bedene har størst effekt ved almindelige hverdagsregn hvor de afkobler regnvand fra fælleskloakken og renseanlægget. Ved større skybrudshændelser vil de hurtigt blive fyldt op og skal suppleres af de skybrudsløsninger der anlægges rundt omkring i byen, over de næste 15-20 år.  Udover at håndtere regnvand, er de grønne veje også med til at tilføre byen grønne elementer og kan i kraft af deres placering på vejen virke hastighedsnedsættende på trafikken.  Det er generelt billigere og mere klimavenligt at lave grønne overfladeløsninger end traditionelle rørløsninger i beton, samtidig med at det begrænser behovet for at grave hele byen op og lægge nye større kloakrør. 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 3

7. Planteprincipper 01-09-2020 GRØNNE VEJBEDE 7 • Vi arbejder med både forårsløg og stauder • Beplantningen varierer typisk i højden fra 20 – 80 cm. • Vi forsøger at lave en sammensætning der har længst mulig blomstringstid og som kan tåle tørke i længere perioder • Om vinteren vil stauderne visne ned, nogen vil stå med frøstande, så beplantningen stadig fylder bedet ud • HOFOR Drift holder månedligt opsyn med alle bede • Pt. bliver bedene luget 3 gange i vækstsæsonen, men vi evaluerer løbende på driften efterhånden som vi bliver klogere

Visninger

 • 2117 Totale visninger
 • 1842 Webside visninger
 • 275 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 45 www.gf-hejmdal.dk
 • 11 adm.gf-hejmdal.dk
 • 14 gf-hejmdal.dk