Referat af ekstror. generalf. 21. maj 2015

2479 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Den 24. maj 2015 Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. maj 2015 kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej 1. Valg af dirigent Peter Fenger blev valgt til dirigent (og referent). Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, opridsede baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling og gennemgik afstemningsreglerne i henhold til foreningens vedtægter. Der var mødt 15 grundejere inkl. bestyrelsen op til den ekstraordinæ re generalforsamling. 2. Revidering af Ordensreglementet Det på den ordinære generalforsamling fremlagte forslag til ændringer/tilføjelser i Ordensreglementet blev gennemgået. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det nye Ordensreglement, dateret 21. maj 2015, vedlægges. 3. Eventuelt En grun d ejer henledte opmærksomheden på støj fra Odins område. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at kommunens regler vedrørende støj naturligvis også gælder for Odins medlemmer. Bestyrelsen vil tage kontakt til Odins bestyrelse desang ående. Ekstern parkering fra f.eks. Sundbyvang og Urtehaven: Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Det er vanskeligt at gøre noget effektivt med mindre der indføres tidsbegrænsning/betalingszone i området. Dette er næppe ønskeligt. Formodningen er dog, a t kommunen i de kommende år vil arbejde for en udvidelse af sådanne zoner ud til Sundbyvester Plads. Spørgsmålet om store træer, der skygger eller på anden måde er til væsentlig gene for naboerne blev bragt op. En sådan beplantning er i strid med Ordensre glementet, og ”godt naboskab” burde indebære, at sådanne spørgsmål bliver løst til parternes tilfredshed. Herefter sluttede den ekstraordinære generalforsamling. Det vedtagne Ordensreglement, dateret 21. maj 2015, vedlægges.

Visninger

 • 2479 Totale visninger
 • 2091 Webside visninger
 • 388 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 69 www.gf-hejmdal.dk
 • 5 adm.gf-hejmdal.dk
 • 15 gf-hejmdal.dk