Referat af ekstror. generalf. 21. maj 2015

942 visninger
0 Likes
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Use permanent link to share in social media

Del med en ven

Please login to send this document pr. e-mail!

Embed in your website

Select page to start with

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Den 24. maj 2015 Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21. maj 2015 kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej 1. Valg af dirigent Peter Fenger blev valgt til dirigent (og referent). Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, opridsede baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling og gennemgik afstemningsreglerne i henhold til foreningens vedtægter. Der var mødt 15 grundejere inkl. bestyrelsen op til den ekstraordinæ re generalforsamling. 2. Revidering af Ordensreglementet Det på den ordinære generalforsamling fremlagte forslag til ændringer/tilføjelser i Ordensreglementet blev gennemgået. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Det nye Ordensreglement, dateret 21. maj 2015, vedlægges. 3. Eventuelt En grun d ejer henledte opmærksomheden på støj fra Odins område. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at kommunens regler vedrørende støj naturligvis også gælder for Odins medlemmer. Bestyrelsen vil tage kontakt til Odins bestyrelse desang ående. Ekstern parkering fra f.eks. Sundbyvang og Urtehaven: Bestyrelsen er opmærksom på problemet. Det er vanskeligt at gøre noget effektivt med mindre der indføres tidsbegrænsning/betalingszone i området. Dette er næppe ønskeligt. Formodningen er dog, a t kommunen i de kommende år vil arbejde for en udvidelse af sådanne zoner ud til Sundbyvester Plads. Spørgsmålet om store træer, der skygger eller på anden måde er til væsentlig gene for naboerne blev bragt op. En sådan beplantning er i strid med Ordensre glementet, og ”godt naboskab” burde indebære, at sådanne spørgsmål bliver løst til parternes tilfredshed. Herefter sluttede den ekstraordinære generalforsamling. Det vedtagne Ordensreglement, dateret 21. maj 2015, vedlægges.

Visninger

 • 942 Totale visninger
 • 761 Webside visninger
 • 181 Embedded Views

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Bemærkninger

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 9 www.gf-hejmdal.dk
 • 4 adm.gf-hejmdal.dk