Regnskab 2022

278 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette presentation pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. R e g n s k a b 2 0 2 2 R e g n s k a b 2 0 2 1 B u d g e t 2 0 2 2 B u d g e t 2 0 2 3 B u d g e t 2 0 2 4 B a l a n c e A k t i v e r K a s s e k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 T i l g o d e h a v e n d e k r . 1 0 . 2 0 0 , 0 0 k r . 5 . 1 0 0 , 0 0 B a n k k r . 4 . 1 1 5 . 5 0 7 , 0 9 k r . 3 . 5 6 5 . 9 0 0 , 0 0 A k t i v e r i a l t k r . 4 . 1 2 5 . 7 0 7 , 0 9 k r . 3 . 5 7 1 . 0 0 0 , 0 0 P a s s i v e r E g e n k a p i t a l P r i m o k r . 3 . 5 6 9 . 6 7 7 , 7 0 k r . 3 . 0 2 4 . 0 7 2 , 3 3 Å r e t s r e s u l t a t k r . 5 5 6 . 0 2 9 , 3 9 k r . 5 4 5 . 6 0 5 , 3 7 E g e n k a p i t a l U l t i m o k r . 4 . 1 2 5 . 7 0 7 , 0 9 k r . 3 . 5 6 9 . 6 7 7 , 7 0 F o r u d b e t a l t k o n t i n g e n t L e v e r a n d ø r g æ l d k r . 0 , 0 0 k r . 1 . 3 2 2 , 3 0 P a s s i v e r i a l t k r . 4 . 1 2 5 . 7 0 7 , 0 9 k r . 3 . 5 7 1 . 0 0 0 , 0 0 R e g n s k a b o g b a l a n c e e r r e v i d e r e t a f u n d e r t e g n e d e , s a m m e n h o l d t m e d b i l a g o g k o n t o u d s k r i f t e r f r a b a n k e r , o g f u n d e t i o r d e n . K b h . d . 1 7 / 2 - 2 0 2 3 F l e m m i n g K r a i k M e d l e m s r e v i s o r 2 0 2 3 - 0 2 - 1 7 0 8 : 2 3 G / F H e j m d a l 3 / 3

1. R e g n s k a b 2 0 2 2 - G / F H e j m d a l B e s t y r e l s e h a r d a g s d a t o b e h a n d l e t o g g o d k e n d t r e g n s k a b e t f o r 2 0 2 2 f o r G r u n d e j e r f o r e n i n g e n H e j m d a l . R e g n s k a b e t e r a f l a g t i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d å r s r e g n s k a b s l o v e n s a m t y d e r l i g e r e k r a v i v e d t æ g t e r e l l e r a f t a l e r . V i a n s e r d e n v a l g t e r e g n s k a b s - p r a k s i s f o r h e n s i g t s m æ s s i g , s å l e d e s a t å r s r a p p o r t e n g i v e r e t r e t v i s e n d e b i l l e d e a f f o r e n i n g e n s a k t i v e r , p a s s i v e r , f i n a n s i e l l e s t i l l i n g s a m t r e s u l t a t e t . R e g n s k a b e t i n d s t i l l e s t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s g o d k e n d e l s e . K b h . d . 2 2 / 2 - 2 0 2 3 H a n s H e n r i k G a b e l g a a r d F o r m a n d P e t e r F e n g e r K a s s e r e r J e n s K j ø l l e r M i c h a e l A p p e l T u e M o l l e r u p R e g n s k a b 2 0 2 2 R e g n s k a b 2 0 2 1 B u d g e t 2 0 2 2 B u d g e t 2 0 2 3 B u d g e t 2 0 2 4 R e s u l t a t o p g ø r e l s e I n d t æ g t e r K o n t i n g e n t k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 G e b y r e r k r . 1 . 0 0 0 , 0 0 k r . 3 . 6 5 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 1 8 . 0 0 0 , 0 0 k r . 1 8 . 0 0 0 , 0 0 R e n t e i n d t æ g t e r k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 I n d t æ g t e r i a l t k r . 6 2 6 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 9 . 2 5 0 , 0 0 k r . 6 2 7 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 4 3 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 4 3 . 6 0 0 , 0 0 2 0 2 3 - 0 2 - 1 7 0 8 : 2 3 G / F H e j m d a l 1 / 3

2. R e g n s k a b 2 0 2 2 R e g n s k a b 2 0 2 1 B u d g e t 2 0 2 2 B u d g e t 2 0 2 3 B u d g e t 2 0 2 4 U d g i f t e r G e b y r e r k r . 1 6 . 4 9 7 , 0 6 k r . 1 7 . 3 9 1 , 9 8 k r . 3 . 0 0 0 , 0 0 k r . 3 . 0 0 0 , 0 0 k r . 3 . 0 0 0 , 0 0 M ø d e u d g i f t e r k r . 2 . 4 2 1 , 8 0 k r . 3 . 2 0 3 , 4 8 k r . 6 . 0 0 0 , 0 0 k r . 6 . 0 0 0 , 0 0 k r . 6 . 0 0 0 , 0 0 V e j - D i v e r s e k r . 2 4 . 7 6 8 , 7 5 k r . 6 2 . 1 6 6 , 6 7 k r . 7 5 . 0 0 0 , 0 0 k r . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 V e j - S t ø r r e p r o j e k t k r . 1 0 . 9 4 7 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 H o n o r a r e r o g g a v e r k r . 0 , 0 0 k r . 3 2 5 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 A d v o k a t / R å d g i v e r k r . 1 5 . 3 5 6 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 K o n t o r h o l d o g a d m i n i s t r a t i o n k r . 5 8 0 , 0 0 k r . 5 5 7 , 5 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 T a b p å d e b i t o r e r k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 U d g i f t e r I a l t k r . 7 0 . 5 7 0 , 6 1 k r . 8 3 . 6 4 4 , 6 3 k r . 2 . 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 1 6 3 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 1 6 3 . 0 0 0 , 0 0 R e s u l t a t k r . 5 5 6 . 0 2 9 , 3 9 k r . 5 4 5 . 6 0 5 , 3 7 k r . ‑ 1 . 5 1 0 . 4 0 0 , 0 0 k r . ‑ 1 . 5 1 9 . 4 0 0 , 0 0 k r . ‑ 1 . 5 1 9 . 4 0 0 , 0 0 2 0 2 3 - 0 2 - 1 7 0 8 : 2 3 G / F H e j m d a l 2 / 3

Visninger

 • 278 Totale visninger
 • 251 Webside visninger
 • 27 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 2

 • 11 www.gf-hejmdal.dk
 • 4 gf-hejmdal.dk