Ekstraordinær Generalforsamling 2008
Tidspunkt: 
30/04/2008 - 19:30 - 21:30

 

Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde på den ordinære generalforsamling til at sende de fremsatte forslag til afstemming, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 30. april kl. 19:30 i Menighedshuset

Dagsorden

Valg af dirigent

1. Indkommende forslag:

Ændring af §13

Modernisering af ordensreglementet

2. Valg af revisorer

Bortfalder hvis §13 vedtages

3. Evt.

For beskrivelse af forslagene henvises til bilag udsendt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. De kan også findes her.

På bestyrelsens vegne

Hans Henrik Gabelgaard

Lotusvej