Odoo • Billed og tekst

Klimavejs projektet

Efter mange forskellige projekter er det NU vi skal beslutte os.

Afstemmingen på generalforsamlingen d. 30. august drejer sig om HOFOR's projekt, og vi har på denne side samlet præsentationsmaterialet for dette

              HOFOR's præsentation fra info mødet d. 31. august 2020

              Oversigtsplan viser placering af klimabede og vejbump.
              Mere detaljerede tegninger:

              • Detailplan 1: Funkiavej fra Irlandsvej til Oxford Alle
               Nordlige del af Pæonvej, Kaktusvej og Lotusvej

              • Detailplan 2: Mellemste del af Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej og Oxford Alle

              • Detailplan 3: Sydlige del af Pæonvej, Kaktusvej, Lotusvej og Oxford Alle (Odin)

              • Detailplan 4: Funkiavej fra Oxford Alle til Gyldenlakvej, Oxford Alle, Kentiavej, Gyldenlakvej, Alperosevej

              HOFOR har lavet en analyse af de nuværende parkeringsmuligheder og hvordan de påvirkes af projektet.
              Dette er illustreret med nogle før og efter luftfotos:

              • Nordvestlige område (Hejmdal Irlandsvej til og med Kaktusvej): Før - Efter

              • Nordøstlige område (Hejmdal Lotusvej til Gyldenlaksvej): Før - Efter

              • Sydvestlige område (Mellemste og sydlige del af Pæonvej og Kaktusvej): Før - Efter

              • Sydøstlige område (Mellemste og sydlige del af Lotusvej og Oxford Alle): Før - Efter

              Vi har i bestyrelsen opsummeret fordele og ulemper ved projektet:

              Fordele:

              • Hejmdal bliver ”en del af noget større” dvs.  en del af den samlede klimatilpasning i  København (HOFORs eget argument).

              • Klimavejenes bede vil afbøde noget  nedbør fra kraftig regn og ca. 10% af  nedbøren fra et skybrud.

              • Klimaveje vil være trafikdæmpende.

              • Vejene i Hejmdal ”begrønnes”.

              • Vedligehold af vejbrønde overgår til  HOFOR, hvilket mindsker foreningens  udgifter.

              Ulemper

              • Klimaveje beskytter ikke kældre mv. mod skybrud. 

              • Vi mister 60 % af de lovlige parkerings pladser. 

              • Klimaveje kan skabe problemer med  afvikling af trafikken, f.eks. for skraldebiler  og ved et stigende antal kørende  

              • leverancer til grundejerne. 

              • Vedligeholdelse af bedene fra HOFOR’s side er stadig under udvikling og der  foreligge ikke en endelig plan.  

              • Der er ikke udarbejdet klimaplan for Sundbyvang/Urtehaven, hvor meget overfladevand kommer fra. Det vides ikke, om eller hvornår en sådan plan foreligger.              Din stemme er vigtig!
              Mød op til generalforsamlingen d. 30. august 2021

              Indkaldelse, dagsorden m.m. finder du her