Generalforsamling 2016
Indbydelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej
Tidspunkt: 
08/03/2016 - 19:30 - 21:00

Indbydelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej

Kære beboere i Hejmdal

Bestyrelsen for grundejerforeningen indkalder hermed til den årlige generalforsamling. Der er sket meget i 2015: Ny vejbelysning, renovering af Kentiavej og senest spørgsmålet om klimaveje samt kommunens varsel om påbud om renovering af visse af vejene i Hejmdal.

Jeg vil i min beretning komme nærmere ind på bl.a. disse spørgsmål, men vil samtidig, hvad angår klimaveje og kommunens påbud om vejrenovering, henvise til det vedlagte materiale, bilag 1 og 2.

Med baggrund i kommunens varsel om påbud om vejrenovering, vil der – uanset om vi beslutter os for klimaveje eller ikke – være behov for en markant stigning i kontingentet til Hejmdal. Bestyrelsen foreslår således, at det årlige kontingent sættes op fra de nuværende 3.400 kr. til 6.800 kr. betalt med to årlige indbetalinger á 3.400 kr.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne (vedlagt)
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  - Principiel stillingtagen til fortsættelse af arbejdet med klimaveje mv., bilag 1
  - Forhøjelse af kontingentet med 3.400 kr./år til 6.800 kr./år
  - Københavns Kommunes varsel om påbud om renovering af visse veje i Hejmdal, bilag 2  
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer (vedlagt)
 6. Valg af formand: Hans Henrik Gabelgaard, er på valg og genopstiller
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  - Troels Koch, Frank Andersson, Leif Henriksen (suppleant) og Peter Fenger er på valg og genopstiller alle
 8. Valg af to revisorer og suppleant
 9. Eventuelt

Afslutningsvis vil jeg opfordre alle grundejere i Hejmdals område til at deltage i generalforsamlingen og dermed deltage i debatten og de trufne beslutninger.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Gabelgaard
Formand, Grundejerforeningen Hejmdal

Generalforsamling 2017
Indbydelse til ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47