Lukning af Lotusvej?

Lokalplanen er endnu ikke vedtaget af Borgerrepræsentationen, men fra Trafik- og Miljøudvalgets behandling d. 13. september har vi følgende:

Konklusion
Høringssvarene giver forvaltningen anledning til at foreslå følgende ændringer:
· For at begrænse gennemkørende trafik foreslås, at Lotusvej lukkes for gennemkørende biltrafik til og fra Tomatvej. Det indebærer, at § 4, stk. 2 om ophævelse af vejudvidelseslinje ændres til:
”... samt forlængelserne af Torfavej, Kaktusvej, Pæonvej og den vestlige side af Lotusvej.”
Tegning nr. 3 konsekvensrettes. Desuden foreslås ” og Lotusvej” indføjet i § 4, stk. 3, sidste punktum, efter ”Pæonvej”.

Og denne indstilling fra forvaltningen følger politikerne:

INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at lokalplan ”Sundbyvang” vedtages endeligt med de mindre ændringer, som fremgår af bilag 5 og er beskrevet i afsnittet ”Løsning”.

Kilde: http://www.kk.dk/eDoc/Teknik-%20og%20Milj%c3%b8udvalget/13-09-2010%2015.00.00/Referat/23-09-2010%2010.30.57/5755617.PDF 

Men vi skal jo lige forbi Borgerrepræsentationen før sejren er i hus.... 
I kan finde bilag og høringssvar på under punkt 14 på dagsordenen: http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/ByensStyre/Moeder/NyeDagsordenerOgBeslutningsreferater/Teknik%20og%20Miljøudvalget.aspx?show=%2feDoc%2fTeknik-+og+Milj%c3%b8udvalget%2f13-09-2010+15.00.00%2fReferat&type=Referat

Generalforsamling 2011