Nyhedsbrev November 2019

Klimavej

HOFOR har oplyst, at selskabets anlægsplan for etablering af klimaveje i vores og Odins område holder, forstået på den måde at HOFOR kontakter bestyrelsen i januar 2020 med henblik på at forberede de indledende foranstaltninger.

HOFOR har nu gjort sig nogle erfaringer med etablering af klimaveje i bl.a. GF Gimle (på den anden side af Sundbyvang) og i den sydlige ende af Oxford Alle med tilhørende sideveje. Erfaringerne derfra indebærer, at der godt kan gå det meste af et år med jordbundsprøver, valg af model for de underjordiske vandbassiner, opnåelse af godkendelse af projekterne hos vejmyndigheden Københavns Kommune osv. Dette indebærer ifølge HOFOR, at de ikke vil love at ”komme i jorden” i 2020 men nok først i 2021. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende, men HOFOR er bygherren og bestemmer derfor tempoet.

Der er samtidig opstået den komplikation, at Københavns Kommune nu forsøger at etablere parkeringsrestriktioner gældende for klimaveje: Såfremt alle vejbedene placeres i samme side, skal der være parkeringsforbud for alle i hele den modsatte side. Denne politik, der først er blevet meldt ud, efter at nogle projekter var færdiggjort, kan blive en ”show-stopper” for de fleste grundejerforeninger. HOFOR søger at finde løsninger på denne udfordring.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at en sådan parkeringsrestriktion er en væsentlig ændring i forudsætningerne for medlemmernes beslutning om etablering af klimaveje. Situationen vil derfor blive drøftet på den ordinære generalforsamling i marts 2020 (se nedenfor).

Renovering af vores veje

Hvis klimavejene først fysisk etableres i 2021, bliver den store renovering af vores veje – Funkiavej fra tværspærringen til Irlandsvej, Kaktusvej og vejstykkerne ind mod Sundbyvang – forsinket med et år. Det kræver særlig opmærksomhed omkring vores veje. Eller mere tydeligt: Pas nu godt på vores veje. Det høje kontingent skal bruges til nye flotte veje og ikke til endnu flere midlertidige lapper på vores nedslidte veje (jf. bestyrelsens informationsbrev om vejene, dateret 29. maj 2019).

Bestyrelsen overvejer for tiden rækkefølgen for etableringen af henholdsvis klimavejene og renoveringen. Vi bør måske begynde med opretning af fortove og udskiftning af fliser inden etableringen af klimavejene. Så bliver det nemmere at få etableret vejbedene i niveau med de nye fortove. Selve vejene skal først renoveres efter færdiggørelsen af klimavejene. Så slipper vi også for alle de lapper, de har fået hos f.eks. Gimle. Spørgsmålet skal naturligvis drøftes på vores ordinære generalforsamling i marts 2020 (se nedenfor).

Efterår

Endnu engang falder bladene af træer og buske og ned på fortove og veje. Det ser smukt ud med efterårets farver, men mængderne er store. Det blæser og regner og mange blade vil ende i vejbrøndene, hvis grundejerne ikke inden da får fejet dem sammen. Samtidig er efteråret tiden, hvor vi får renset vejbrønde for at forebygge forstoppelse af disse. Denne oprensning er ikke billig. Så derfor kære grundejere: Få nu bladene fjernet. Det er som bekendt ikke alene jeres ansvar med fortovet og kørebanen ud for jeres hus, vi sparer også penge med jeres aktivitet.

Godt naboskab

Hvad er godt naboskab? Det er der sikkert flere meninger om, men under alle omstændigheder er det f.eks.

  • godt naboskab, at på forhånd at have informeret naboer, genboer og bagboere om de par sommerfester, man har tænkt sig at afholde. Det er dårligt naboskab selv eller lade sine børn afholde støjende fester hver weekend i sommerhalvåret og så endda med højtalerne placeret udendørs

  • godt naboskab at informere sine omgivelser om kommende støjende adfærd f.eks. i forbindelse med byggeri

  • godt naboskab at aftale en rimelig højde på træer, der kan skygge og/eller er placeret i eller tæt på skel

  • godt naboskab når nye beboere annoncerer deres indflytning og informerer om, hvornår der kommer håndværkere samt container. Telefonnummer oplyses også, så man kan kontakte de pågældende, såfremt der opstår problemer, f.eks. med uhensigtsmæssig parkering af håndværkernes biler

  • godt naboskab, at man udviser betænksomhed ved brugen af brændeovne og andre forurenende aktiviteter, der kan være til gene for omgivelserne

Langt hen ad vejen er godt naboskab, at man er opmærksom på sine omgivelser, og at man tager den nødvendige og selvfølgelige dialog med disse omgivelser.

Ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes mandag den 16. marts kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej 47.

Det er ganske tidligt grundet spørgsmålene vedrørende klimavej og renovering.

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne udsendes senere.

Facebook-gruppen

Nogle grundejere har oprettet en facebook-gruppe. Som tidligere oplyst, har bestyrelsen ikke noget med gruppen at gøre men anbefaler den til grundejerne som et nyttigt uformelt informationsforum grundejerne imellem. Brug derfor dette forum. Linket er 

www.facebook.com/groups/605257596648460/


Med venlig hilsen samt ønsket om en glædelig jul og et godt nytår


Hans Henrik Gabelgaard
Formand, G/F Hejmdal 

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
Orienterings- og debatmøde om brændeovne og luftforurening
Hvor stort er problemet og hvad kan vi gøre ved det?