Kabellægning

Som tidligere annonceret vil DONG jo kabellægge vores kvarter her i løbet af 2014. Vi har nu nogle yderligere information omkring dette.

Arbejdet forventes påbegyndt i juni og afsluttet til november. Vi er en del af en større etape her i Sundby, både nord og syd for foreningen.

Når gravearbejdet er påbegyndt forventes det at tage ca. fem uger pr. vej. Der graves i fortovet i ca. 1/2 meters dybde. Vedrørende indkørsler vil man kunne køre ud om morgenen og ind om aftenen (evt. med overdækning). Der vil ikke være mulighed for at parkere på vejen i perioden med gravearbejde.

Fortovene retableres i den stand, de var, da opgravningen startede. DONG vil, for foreningens regning, udskifte knækkede/defekte fliser der hvor de graver. Omfanget af dette aftales ved et vejsyn mellem bestyrelsen og DONG. Der kan ikke laves individuelle aftaler om fortovs- og andet vejarbejde.


DONG informerer alle grundejere, inden arbejdet påbegyndes.
Hvis den eksisterende stikledning (fra vej til hus) er en luftledning, får den pågældende grundejer besøg af en rådgiver for at aftale, hvor den nye nedgravede stikledning skal føres frem til på huset. DONG vælger altid billigste løsning, der er gratis for grundejeren. Hvis grundejeren har andre ønsker, skal der betales særskilt herfor.
Tilslutning af den nye stikledning til eksisterende interne målerinstallation er gratis. Eventuelle ændringer af de interne installationer er DONG uvedkommende og er et anliggende mellem grundejeren og dennes el-installatør.
Eksisterende jordkabler bevares.
Strømafbrydelser hos den enkelte grundejer vil typisk vare mellem 1/2 og en hel time.
Yderligere information kan fås hos DONG:

- Bestyrelsen

Relaterede dokumenter