Stormøde om vejbelysningen den 30. september

Tidspunkt: 
30/09/2010 - 19:30

SGF Grundejeren.dk inviterer sine medlemmer til stormøde den 30. september kl. 19.30 i Prøvehallen på Porcelænstorvet i Valby. På baggrund af Københavns Kommunes tanker om, at overdrage udgifterne for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen til boligejerne på de private fællesveje agholdes debtmødet under overskriften:

Hvor meget kan de private fællesveje bære af forpligtelser
på grundlag af et forældet og utidsvarende begreb som vejejere?Læs mere på
http://grundejeren.dk/t2w_4.asp#Stormødeomvejbelysningenden30.september
og mød op!

Relaterede dokumenter