Snerydning - Det skal du som grundejer gøre

Som grundejer har du pligt til at rydde sne og salte eller gruse på fortove og vej ud for din grund. Du skal ikke rydde sne på bestemte tidspunkter, men domspraksis siger, du skal handle fornuftigt. Går du fx på arbejde fra kl. 8 til 16, skal du rydde for sne og is, før du tager på arbejde, når du kommer hjem igen og inden du går i seng. Da vores veje er privat fællesvej, har du også pligt til at sørge for, at vejen bliver ryddet ud til midten af vejbanen.

Det er vigtigt, at sneen bliver ryddet, så skraldemænd, postbude og andre kan komme frem. Som grundejer har du også det juridiske ansvar, hvis der sker uheld, fordi der ikke er ryddet for sne og is ud for din grund.

Sne på fortovet
Fortovet skal ryddes i hele sin bredde - eller i mindst 2 meters bredde. Hvis der er plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen. Er fortovet for smalt, skal du samle sneen på kørebanen langs rendestenen.

Hjælp skraldemændene
Vi har alle behov for at få tømt skraldespandene, så hjælp dig selv, dine naboer, og skraldemændende ved at sørge for at dit fortov, og din del af vejen er ryddet.

Kort sagt: Vær en god nabo!

Godt nytår

Hans Henrik, Formand

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
Endelig Lokalplan for Sundbyvang