Status for etablering af klimaveje samt renovering af vores veje
December 2016

Klimaveje

På Hejmdals generalforsamling den 8. marts 2016 blev det besluttet

  • At bestyrelsen fortsætter sit arbejde vedrørende etablering af klimaveje med henblik på etablering af disse, såfremt det kan ske på hensigtsmæssige vilkår

  • At bestyrelsen i det videre arbejde engagerer den nødvendige tekniske og juridiske assistance med henblik på at varetage foreningens interesser bedst muligt

På den baggrund fortsatte bestyrelsen arbejdet og modtog primo april et lånetilbud fra AL-Bank.

Lånetilbuddet, der blev formidlet af MTHøjgaard (MTH) viste sig imidlertid at være totalt uacceptabelt for

Hejmdal. Lånetilbuddet indeholdt indeholdt således et krav om ”personlig solidarisk pro rata plus 25 %”

hæftelse. Det ville i givet fald betyde, at de enkelte medlemmer skulle hæfte med hele deres formue for

deres del af banklånet samt 25 % yderligere, såfremt andre medlemmer af Hejmdal ikke betalte deres del.

Eksempel: Hvis en grundejer skulle hæfte for 100.000 kr. af foreningens gæld, så skulle den samme

grundejer hæfte for yderligere 25.000 kr., hvis en eller flere af de øvrige grundejere ikke betalte.

Bestyrelsen fandt dette krav totalt uacceptabelt i sig selv. Samtidig ville en sådan forpligtelse ifølge vores

vedtægter kræve enstemmighed blandt alle foreningens medlemmer, hvilket af flere årsager ville være

umuligt at opnå.

Samtidig indeholdt lånetilbuddet fra AL-bank også en betydelig økonomisk risiko for Hejmdal og dermed

også for Hejmdals medlemmer. Banken tilbød en variabel rente på 4,5 % p.a. mens HOFORs

medfinansieringsaftale alene ville dække en fast rente på 3,8 % p.a. Rentedifferencen skulle Hejmdal selv

dække, hvilket kunne blive meget bekostelig over lånets 10 års løbetid.

Dette var naturligvis også uacceptabelt. AL-Bank ville ikke ændre nævnte lånebetingelser, hvorfor Hejmdal

afbrød drøftelserne med banken.

Bestyrelsen fandt hele nævnte forløb utilfredsstillende, hvilket vi også meddelte MTH, der som bekendt på

informationsmødet med foreningens medlemmer havde oplyst, at der ikke ville være krav om hæftelse for

foreningens medlemmer eller risiko for rentedifferentiering fra deres samarbejdspartner AL-Bank.

Der har tilsyneladende været lignende problemer hos andre grundejerforeninger. I hvert fald varslede

HOFOR før sommerferien, at selskabet ville komme op med en ny model for klimaveje her i efteråret 2016.

HOFORs nye model blev præsenteret den 6. september. Hovedpunkterne er:

 HOFOR er projektejer og står for styring af rådgivere og entreprenører (tidligere var det Hejmdal)

 HOFOR finansierer projektet samt ejer og driver anlægget (ingen medfinansieringsaftale, intet

banklån, ingen økonomi og dermed økonomisk risiko for Hejmdal)

 HOFOR-projektet udarbejdes i samarbejde med Hejmdal med udgangspunkt i det kendte MTH-

projekt

 Hejmdal skal godkende HOFOR-projektet, før dette kan gennemføres

Det er bestyrelsens opfattelse, at HOFOR hermed har fremlagt en enkel og rigtig model for etablering af

klimaveje. Bestyrelsen har derfor (sammen med Odin) i slutningen af oktober indgået en samarbejdsaftale

med HOFOR. Aftalen indebærer, at HOFOR inden 1. marts 2017 udarbejder et projektforslag for klimaveje i

vores område. Såfremt vi godkender projektforslaget inden 1. juni 2017, skal der herefter indgås aftale om

at gennemføre projektet for klimaveje. Såfremt vi ikke godkender projektforslaget, ophører samarbejdet

med HOFOR uden økonomiske konsekvenser for Hejmdal.

Hejmdals generalforsamling, dvs. Hejmdals medlemmer, forventes således at skulle tage stilling til

spørgsmålet om klimaveje i foråret 2017.

Renovering af vores veje

Som meddelt på generalforsamlingen den 8. marts i år, har kommunen over for de enkelte grundejere

varslet påbud om renovering af visse af vores veje. Generalforsamlingen besluttede derfor at fordoble

kontingentet for at spare sammen til renoveringen.

Kommunen har accepteret, at renoveringen først finder sted efter en eventuel etablering af klimaveje,

såfremt vi løbende lapper de værste skader.

Første rate af det forhøjede kontingent blev betalt i maj (x restancer). Anden rate blev betalt primo

november (Z restancer).

I øvrigt

Bestyrelsen har holdt møde med og er i løbende kontakt med ledelsen på Højdevangens Skole om det

svineri af mademballage mv., som visse af de ældste elever på skolen skaber på vores veje. Skolens ledelse

er meget opmærksom på problemet og gør en indsats for at begrænse det. Men nogle personer er

desværre uden for pædagogisk rækkevidde.

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønske alle Hejmdals medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Hans Henrik Gabelgaard

Formand G/F Hejmdal

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
Nyhedsbrev juni 2024