Vedr. brev fra Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen af 5/9 om forvarsel om påbud.

Som det fremgår af generalforsamlingsbeslutninger har foreningen en langsigtet vedligeholdelsesplan for vejene, og den omfatter naturligvis også Funkiavej.
Bestyrelsen har siden sommer arbejdet på at indhente tilbud på renovering af Funkiavej, og en plan/budget for dette forventes fremsat til beslutning på næste generalforsamling, marts 2011.
Dette har vi informeret kommunen om.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
G/F Hejmdal

Lukning af Lotusvej?