YouSee tidsplan

Foreløbig tidsplan pr. 11/5:


7. juni påbegyndes gravearbejde


2. juli Gravearbejde forventes afsluttet, montagearbejde påbegyndes


9. juli montage arbejde afsluttes


16. august forventes anlægget at være i drift.


- Vi vil løbende indhente information fra YoySee og opdatere hjemmeside med disse.

Plan over kabelnettet